Ανακοίνωση | Covid-19

Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα την εξάπλωση του ιού COVID-19. Ο ιός παρουσιάζει για τον κόσμο μας, τη χώρα μας και ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα μια πρωτοφανή πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων στιγμών, πρωταρχικός στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των συνεργατών μας και της κοινότητας μας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Πολιτική Εργασίας από το σπίτι

Σε απάντηση της κρίσης, η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ήταν η πρώτη δικηγορική εταιρεία που εφάρμοσε και ανακοίνωσε την πολιτική εργασίας από το σπίτι για όλο το προσωπικό και τα στελέχη της. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται από τις 16 Μαρτίου 2020 και θα διαρκέσει για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

Αδιάλειπτες νομικές υπηρεσίες

Δεν προβλέπουμε οποιαδήποτε διαταραχή στις υπηρεσίες ή τις επικοινωνίες μας με τους πελάτες μας. Οι φυσικές συναντήσεις αποθαρρύνονται έντονα και ενώ λαμβάνουμε όλες τις προφυλάξεις για να διατηρήσουμε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, συνιστούμε ι επικοινωνίες να γίνονται  μόνο με τηλεδιασκέψεις.

Αναμφίβολα θα αντιμετωπίσουμε όλοι μας απροσδόκητες προκλήσεις τις προσεχείς εβδομάδες και στην εταιρεία μας είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές καθώς παρουσιάζονται. Κατά την εξέλιξη της κατάστασης, θα υπάρξουν συνεχείς επικοινωνίες. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα τυχόν σας απασχολεί.

Στη διάθεση σας

Για την ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ